ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  นำโดย นางเชาวนีย์  สายสุดใจ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  นางสาววงศ์จินดา  ฤกษ์เมือง  นางนัยนา  นิลคล้าย  และนายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มานิเทศ ติดตาม  การจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
 

รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,11:49   อ่าน 49 ครั้ง