ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
      เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พระครูสุธีปริยัติวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง          ผูู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม        ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 319 คน โดยมีพระวิทยากรจากเครือข่าย "ธรรมะอารมณ์ดี"      มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,11:25   อ่าน 42 ครั้ง