ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและส่งเสริมวัฒนธรรมให้กับนักเรียนได้รู้จักกิจกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นผลัดเปลี่ยนกันมาทำบุญในวันพระบนศาลาการเปรียญวัดบ้านโป่ง มีการรับศีล      ถวายทานและฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,15:33   อ่าน 29 ครั้ง