ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 17 18 และ 21 สิงหาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,16:42   อ่าน 42 ครั้ง