ภาพกิจกรรม
งานวันครู ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" เข้าร่วมงานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และขอแสดงความยินดีแก่คณะครูที่ได้รับเกียรติเชิดชูเกียรติ ดังนี้ นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น นางสาวภานุชนาถ อำนวย ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น นางขวัญตา ไชยโชค นางนริศรา ปานมา นางสุนีรัตน์ พ่วงเกิด และนายชลิต บุญเชิดชู ได้เกียรติบัตรครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติการสอนครบ 25 ปี

รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,16:16   อ่าน 177 ครั้ง