ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน (ประเภททุนเพชรวิจิตร ทุนเพชรพิศาล ทุนเด็กแฝด ทุนเด็กไว้ผมโก๊ะ ทุนเด็กเรียนดี ประพฤติดี) และกิจกรรมจับสลากของขวัญให้แก่นักเรียน


รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,16:14   อ่าน 161 ครั้ง