ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
โครงงาน
โครงงานเตาปิ้งย่างไร้ควัน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.32 MB 27
โครงงานผักสวนครัวกำจัดลูกน้ำยุงลาย RAR Archive ขนาดไฟล์ 900.44 KB 24
โครงงานผักเพื่อชีวิต RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.58 MB 28
โครงงานนักโภชนาการกับอาหาร 5 หมู่ 29
โครงงานน้อมนำคำพ่อสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 723.23 KB 30
โครงงานเช้านี้มีพลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 227.5 KB 25
โครงงานการเปรียบเทียบชนิดของผ้าในการติดสีของเปลือกต้นราชพฤกษ์และเปลือกต้นยอ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 26
โครงงานü-word RAR Archive ขนาดไฟล์ 257.2 KB 24
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 29
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.58 MB 29
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 373.76 KB 25
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 435.03 KB 31